Inter-microservice communication with the ABP Framework

ABP Framework ile microservice'ler arası ve gerçek zamanlı iletişimi anlatan bir sunum ve demo.